BOCHOLT - BREE - MEEUWEN-GRUITRODE

Contactpersoon

POP Bree-Bocholt-Meeuwen
De plaatselijke overlegplatformen komen voort uit de vroegere regionale SIT's. Via de POP's wordt informatie tussen zorg- en hulpverleners uit de eerste lijn uitgewisseld en de communicatie kan via deze kanalen verbeterd worden.

Door het opstarten van de eerstelijnszones valt POP Bree onder twee zones. Bocholt, Bree en Meeuwen – Gruitrode (Oudsbergen)  kiezen om hun werking verder te zetten binnen de eerstelijnszones en te stoppen als Plaatselijk overlegplatform. Bocholt sluit aan bij de eerstelijnszone Noord-Limburg, Bree en Oudsbergen sluiten aan bij de eerstelijnszone Kemp en Duin.

Voortaan zullen zorg- en welzijnswerkers nauwer met elkaar samenwerken en afspraken maken in zogeheten eerstelijnszones van één of een paar gemeenten groot. In totaal komen er 60 eerstelijnszones in Vlaanderen. De expertise zal in elke zone toenemen, dankzij het uitwisselen van kennis en doordat de zones ondersteund zullen worden door een centrale expertiseorganisatie, het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn. Nog een belangrijke meerwaarde is de sterke verankering van de lokale besturen in de eerste lijn. Zij zullen een belangrijke partner zijn in de zorgraden van de eerstelijnszones. De verbinding die lokale besturen zo krijgen met de zorg- en welzijnswerkers van hun regio, is essentieel om hun opdrachten te kunnen opnemen uit het decreet Lokaal Sociaal Beleid en vanuit hun rol in het ‘geïntegreerd breed onthaal’ (GBO).

Meer info over de eerstelijnszones kan je vinden op: https://www.eerstelijnszone.be

« Terug naar kaartje

Browser Update

U gebruikt een verouderde versie van Internet Explorer.

Om deze website optimaal te kunnen bekijken, is het belangrijk dat u overstapt naar een nieuwere versie:

» start update